Siirry suoraan sisältöön

Kauppapuutarhat pioneereina muovipakkausten kierrätyksessä

Kauppapuutarhoissa muovipakkausten kierrätys on selvästi pioneeritoimintaa. Selvitystyö 2019 lähti liikkeelle toimijalle tulevista pakkauksista: miten pakkaukset soveltuvat kierrätykseen; onko niille mahdollista löytää kierrätyskelpoisempia vaihtoehtoja. On tärkeää hahmottaa kokonaiskuva, kun rakennetaan yhtenäisiä kiertotalousmalleja.

Yrityksessä syntyvän muovisen pakkausjätteen, ns. yrityspakkauksien, kierrätys tapahtuu eri kanavien kautta kuin kotitalouksien pakkausjätteen kierrätys. Yrityspakkauksia on kierrätetty Suomessa jo 60-luvulta asti.

Muovipakkausten syntypaikkalajittelu muovilajeittain on yrityksessä huomattavasti helpompaa kuin kotitalouksissa. Suoraan toiminnan yhteydessä lajitelluilla muovipakkauksilla päästään parempaan kierrätysasteeseen vähemmällä kuljettamisella ja käsittelyllä. Kuljetuspakkaukset, kuten lavakääreet, kiristekalvot ja laatikot, kiertävät jo nyt hyvin, mutta jatkossa tulisi saada muut pakkaukset vielä paremmin kiertoon.

Kauppapuutarhoissa muovipakkausten kierrätys on selvästi pioneeritoimintaa. Selvitystyö 2019 lähti liikkeelle toimijalle tulevista pakkauksista: miten pakkaukset soveltuvat kierrätykseen; onko niille mahdollista löytää kierrätyskelpoisempia vaihtoehtoja. On tärkeää hahmottaa kokonaiskuva, kun rakennetaan yhtenäisiä kiertotalousmalleja.

Ihanteellisessa mallissa yhdistetään koko toimintaketju: pakkausten suunnittelu ja pakkaustoimittajat, hankintaorganisaatiot, pakkausten käyttäjät ja lajittelijat, jätehuollon yhteistyökumppanit, muovien käsittelijät sekä mahdolliset jatkojalostajat.

Maa- ja puutarhatiloilla syntyy ainakin kahta erilaista muovijätettä: pakkausmuoveja ja ei-pakkausmuoveja

Valtaosa maa- ja puutarhatuotannossa hankittavista tuotantopanoksista on pakattu muoviin. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet, joista syntyvä pakkausjäte kuuluu tuottajavastuun piiriin. Toisaalta maatalous- ja puutarhatuotannossa syntyy myös muovijätettä, joka ei kuulu tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuun piiriin eivät kuulu tiloilla pakatut tuotteet, kuten rehun säilönnässä käytettävät käärintä- ja aumamuovituotteet, tai puutarhatuotannossa käytettävät erilaiset katekalvot ja -harsot, muovikankaat ja tihkuletkut. 

Kauppapuutarhoissa syntyvästä tuottajavastuun piiriin kuuluvasta muovipakkausjätteestä valtaosa on taimien istutusruukkuja ja alustoja sekä erilaisia kääreitä ja lannoitesäkkejä. 

Tavoitteena on saada yhä enemmän tästä kierrätykseen.