Siirry suoraan sisältöön

Kierrätyskelpoisen muovipakkauksen suunnittelu

Sumi julkaisi keväällä 2018 ”Opas kierrätyskelpoisen pakkauksen suunnitteluun” työkalun helpottamaan kierrätettävän pakkauksen suunnittelua. Kiitosta saanutta opasta on jaettu noin 3000 kappaletta. Oppaan sähköinen versio on ladattavissa ilmaiseksi tältä sivulta.

Kierrätysteknologian kehitys ja uusiomuovin kysynnän kasvaminen tuovat joitakin muutoksia oppaaseen, jota olemme päivittämässä lähiaikoina. Näin takaamme uusimman tiedon muuttuvassa ja kehittyvässä kiertotaloudessa. Uusi KELPO-kierrätettävyyslaskuri muovipakkausten suunnittelun tueksi perustuu suurelta osin päivitettävän oppaan tietoihin.  Alla tarkemmin muutoksista ja yleisistä kysymyksistä.

Sumi Oy:n verkoston keräämät kotitalouksien muovipakkaukset kierrättää Fortumin lajittelu- ja kierrätyslaitos. Nykyinen lajittelu ja käsittely on kehittynyt merkittävästi ja nykyään pystytään käsittelemään myös sellaisia muovipakkauksia, joita ei vielä 2018 ollut mahdollista kierrättää. Uusiomuovin kysyntä on kasvanut nopeasti ja kasvaa edelleen, kun lainsäädäntö tulee edellyttämään uusiomuovin käyttöä määrätyissä tuotteissa. Kierrätysasteen nostamiseen auttaa myös se, että kehittyvä teknologia on parantanut lajittelun tarkkuutta ja entistä suurempi määrä kerätystä muovipakkauksesta saadaan kierrätykseen.

Kemiallisen kierrätyksen kehittäminen tulee tuomaan lisää muovipakkauksia kierrätyksen piiriin. Ohjeita ja oppaita päivitetään sitä mukaa, heti kun kemiallinen kierrätys on käytettävissä.

Muutoksia oppaan tietoihin ja vastauksia kysymyksiin

1. PP-kalvot määritellään nykyisin kierrätettäviksi
Kovat PP pakkaukset ovat aina olleet hyvin kierrätettäviä. Nyt on saatu tai ollaan saamassa myös PP-kalvot kiertoon laajasti. Tämä voi tapahtua joko PP tai PO (PP/PE) muodossa. Yleisesti voidaan todeta, että LDPE- kalvolla on parempi uusiokäyttö kuin PP-kalvolla.

2. PVC-pakkaukset kuuluvat nyt keräysjärjestelmäämme
Aikaisempi viranomaisen poikkeuslupa PVC:n osalta ei ole enää voimassa, joten PVC-pakkauksia voi laittaa keräykseemme, vaikka niille ei vielä ole kustannustehokasta kierrätystä Suomessa. PVC:n käyttö vähenee, mutta pakkauksia on vielä markkinoilla. Kierrätysmaksujemme porrastus ohjaa osaltaan kohti PVC:n vaihtamista kierrätyskelpoisempaan muoviin.

3. Mustat pakkaukset
Hiilimustalla värjättyjä mustia pakkauksia on vielä markkinoilla, vaikka niiden määrät ovat selvästi vähentyneet. Hiilimustan käyttö estää muovilajin tunnistuksen, jolloin tällainen pakkaus päätyy rejektiin, vaikka pakkaus muutoin olisi kierrätyskelpoinen. Musta muovi ei ole hyvä raaka-aine uusiomuovin valmistukseen, koska jo pieni osuus raaka-ainevirrassa värjää muutkin muovit mustaksi tai harmaaksi. Suosittelemme mustan värin vaihtoa muihin väreihin.

4. Tarrat ja etiketit
Pääsuositus on edelleen, että tarrat ja etiketit ovat samaa muovia kuin itse pakkaus, jotta muovilajin tunnistus ei vaarannu. Paperietiketit ovat haaste, koska kertyessään ne haittaavat pesuprosessia ja tukkivat seuloja. Etiketin koko ei saisi suosituksen mukaan olla yli 60 % pakkauksen pinta-alasta. Etiketin pitäisi irrota vesipesussa kylmässä vedessä.

5.Painatus
Suosittelemme pintapainatusta, jotta painovärit voidaan poistaa pesuvaiheessa. Painatusta suositellaan metalloinnin sijaan. Mahdollisimman pieni väripeitto edistää kierrätysmuovin laatua.

Hymyilevä kierrätysmuovipullo sumili

LATAA OPAS ITSELLESI – odotellessasi uutta versiota voit käyttää oheista pdf-opasta.
HUOM! Osa oppaan tiedoista on muuttunut.

KELPO-kierrätettävyyslaskuri muovipakkauksille

Sumi on kehittänyt yhteistyössä Muovipolin kanssa kierrätettävyyslaskurin muovipakkauksille. Laskurin ensimmäinen versio on nyt testattavissa. Laskuri antaa suuntaa antavan arvion pantittoman kuluttajapakkauksen kierrätettävyydestä Suomessa. Laskuri pohjautuu Sumin muovipakkausten ekomodulaatioon ja Suomessa kulloinkin käytössä oleviin keräys- ja kierrätysjärjestelmiin. Vaikka materiaali olisi teoreettisesti kierrätettävä, mutta Suomessa ei ole sille erillistä kierrätysjärjestelmää, huomioi laskuri tämän. Tietyillä vastausvaihtoehdoilla kysely päättyy eikä kierrätettävyyttä arvioida.

Huomaa, että laskuri on tarkoitettu ensisijaisesti Sumin asiakkaille ja laskurin käyttämiseksi tarvitset Extranetin käyttäjätunnuksen, jota voit pyytää osoitteesta info@sumi.fi.