Siirry suoraan sisältöön

Yrityksellä on vastuu pakkauksistaan

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, mikä tarkoittaa, että tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuunsa on liittyä tuottajayhteisöön.

Kierrätysmaksuilla kustannetaan keräys- ja kierrätystoiminta

Toiminta rahoitetaan yli 2 700 tuottajayritykseltä tulevien kierrätysmaksujen kautta. Tuottaja ilmoittaa Rinki Oy:lle alkuvuodesta kaikkien pakkausten osalta edellisen vuoden pakkausmääränsä ja Rinki Oy laskuttaa tuottajayhteisön hyväksymän kierrätysmaksun. Rinki Oy tilittää tuottajayhteisöille näille kuuluvan osuuden.

Vuoden 2023 kierrätysmaksut

Kuluttajapakkaukset
(alv 0%)
Yrityspakkaukset
(alv 0%)
METALLIPAKKAUKSET
Alumiinipakkaukset92 €/t22 €/t
Teräspakkaukset94 €/t24 €/t
Tinapeltipakkaukset98 €/t28 €/t
MUOVIPAKKAUKSET
Monomuovipakkaukset215 €/t64 €/t
Monimuovipakkaukset275 €/t132 €/t
Biohajoavat muovipakkaukset340 €/t295 €/t
Yhdistelmäpakkaukset420 €/t290 €/t
PVC-pakkaukset480 €/t285 €/t
LASIPAKKAUKSET
Lasipakkaukset, luokka A98 €/t98 €/t
Lasipakkaukset, luokka B118 €/t118 €/t
PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUKSET
Aaltopahvipakkaukset17 €/t14 €/t
Teollisuuskuitupakkaukset19 €/t
Kartonki- ja paperipakkaukset86 €/t82 €/t
Nestekartonkipakkaukset198 €/t198 €/t
PUUPAKKAUKSET
Leimatut FIN-, EUR-, ja EPAL-lavat,
vuokralavat, kaapelikelat
1,90 €/t1,90 €/t
Muut puulavat ja muut puupakkaukset2,60 €/t2,60 €/t

Kierrätysmaksuja koskevaan uutiseen pääset tästä

Ennakkotiedot vuoden 2023 kierrätysmaksuista julkaistu uutisena 23.6.2022

Edellisten vuosien kierrätysmaksut olivat:
KuluttajapakkauksetYrityspakkaukset
Vuosi 2022 Muovipakkaukset182 €/t68 €/t
Vuosi 2021 Muovipakkaukset234 €/t84 €/t

Pakkausten ilmoitusmenettelystä löytyy lisätietoa www.rinkiin.fi sivuilta. Kierrätysmaksut löytyvät myös Ringin sivuilta.

Tuottajilta tulevilla maksuilla katetaan lainvaatimat toiminnot:

  • kuluttajille tarkoitetun Rinki-ekopisteverkoston kustannukset, jotka sisältävät mm. keräysastiakustannukset, tyhjennyskustannukset, siivoukset sekä yleisen viestinnän ja neuvonnan
  • kotitalouksien kiinteistökeräyksen osalta vastaanotto terminaaleissamme
  • kuluttajajätteen kierrätys ja hyödyntäminen Fortumin laitoksella Riihimäellä tai ulkomailla olevilla lajittelu- ja kierrätyslaitoksilla
  • yritysten pakkauksille yli 60 terminaalin verkosto, jonka kustannukset sisältävät terminaalipalvelut, jätteen kierrätyksen ja palveluun liittyvän viestinnän
  • yrityspakkausten kierrätyksen raportointi ja edistäminen.

Sumi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien kierrätysjärjestelmien kanssa. Yrityksellä ei ole omaa uusiomuovin valmistusta.

Pakkausmääritelmä

Pakkaus on määritelty valtioneuvoston asetuksessa nro 518/2014 ja sen liitteessä.

Pakkaus säilyttää ja suojaa tuotetta, mahdollistaa tuotteen käsittelyn ja kuljetuksen tuottajalta kuluttajalle tai muulle käyttäjälle. Pakkaus antaa tietoja tuotteesta, myy ja markkinoi sekä helpottaa tuotteen esillepanoa myymälässä. Kaikki pakkausta vahvistavat tai siihen liitetyt osatkin, esimerkiksi etiketit, ovat pakkauksia. Lisäksi mikä tahansa tuote tai kertakäyttötuote, joka täyttää yhdenkin pakkauksen tehtävistä, on pakkaus.

Lisää pakkausmääritelmiä

Pakkausmerkinnät ja muovilajit

EU-vaatimuksien mukaisia muutoksia ollaan siirtämässä pakkauskeräykseen liittyvään lainsäädäntöön.