Siirry suoraan sisältöön

Kierrätysmaksuilla kustannetaan keräys- ja kierrätystoiminta

Tuottajavastuun mukainen pakkausjätteen keräys- ja kierrätys rahoitetaan tuottajayritysten maksamilla kierrätysmaksuilla. Tuottaja ilmoittaa RINKI Oy:lle alkuvuodesta edellisen vuoden pakkausmääränsä. RINKI laskuttaa pakkausten kierrätysmaksut ja tilittää tuottajayhteisöille näille kuuluvan osuuden.

Vuoden 2024 kierrätysmaksut laskutetaan vuoden 2023 raportointitietojen perusteella. Maksujen suuruudet julkaistaan vuosittain lokakuussa seuraavalle vuodelle. Vuoden 2024 osalta hinnastoon tulee ekomodulaation mukaiset uudet hintaluokat paperi- ja kartonkipakkauksille ja metallipakkauksille. Muovi-, lasi- ja puupakkausten osalta hintaluokat pysyvät 2023 hinnaston mukaisina.

Jatkossa yritykset raportoivat pakkaustiedot RINGILLE joko nykyisen perusmallin tai kevennetyn mallin mukaisesti. Kevennetty raportointi on vaihtoehto sellaisille pakkaustuottajille, jotka ovat saattaneet vuoden aikana pakkauksia markkinoille yhteensä alle 50 tonnia. Ekomodulaatiota ei sovelleta kevennettyyn malliin, jossa tuottaja raportoi pakkausmäärät ainoastaan materiaaleittain eroteltuna. Kevennetty raportointi ei koske SUP-raportointia.

Vuoden 2024 hinnastot

Vuoden 2024 hinnastot on julkaistu 31.10.2023 ja näet sen kokonaisuudessaan tästä. Pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksut ovat listattuna alla.

Tuottajayhteisö perii kierrätysmaksun lisäksi kertaluontoisen rekisteröitymismaksun sekä vuosittain yrityspalvelumaksun. Vuodesta 2024 alkaen lakimuutoksen vuoksi myös kaikki niin sanotut hallinnolliset maksut ovat pakkaustuottajayhteisöjen päättämiä. RINKI laskuttaa kaikki maksut tuottajayhteisöjen puolesta eikä hinnastossa olevien maksujen lisäksi tule erikseen RINGIN omia maksuja.

Rekisteröintimaksu kattaa sopimuskulut ja asiakkuuden perustamisen järjestelmiin ja siksi se veloitetaan vain kerran. Yrityspalvelumaksu laskutetaan kattaa lakisääteiset tuottajarekisteröinnit, yritysasiakaspalvelun ja muut hallinnolliset kulut. Tämä on isompi, tonniperusteinen maksimirajaan asti, isommille tuottajille, joiden määrät ovat useita tonneja. Pienillä tuottajilla käytetään minimimaksua.

SUP-pakkausten tuottajilta peritään lisäksi erillinen SUP-maksu, jolla kustannetaan tiettyjä lakisääteisiä kuntien siivous-, roskaantumisen estämis- ja tiedotuskuluja. SUP-maksu laskutetaan ensimmäistä kertaa vuodelta 2023 vuonna 2024 eli toisin kuin kierrätysmaksut, se laskutetaan jälkikäteen edelliseltä vuodelta. SUP-maksuista voit lukea lisää täältä.

Pakkausten ilmoitusmenettelystä löytyy lisätietoa RINGin pakkaustietojen raportoinnin sivulta.

Vuoden 2024 kierrätysmaksut

Hinnat €/t (ALV 0 %)

Pakkaustuottajien kierrätysmaksuilla katetaan lainvaatimat toiminnot:

  • kuluttajille tarkoitetun Rinki-ekopisteverkoston kustannukset, jotka sisältävät mm. keräysastiakustannukset, tyhjennyskustannukset, siivoukset sekä yleisen viestinnän ja neuvonnan
  • kotitalouksien kiinteistökeräyksen osalta vastaanotto terminaaleissamme
  • kuluttajajätteen kierrätys ja hyödyntäminen Fortumin laitoksella Riihimäellä tai ulkomailla olevilla lajittelu- ja kierrätyslaitoksilla
  • yritysten pakkauksille yli 60 terminaalin verkosto, jonka kustannukset sisältävät terminaalipalvelut, jätteen kierrätyksen ja palveluun liittyvän viestinnän
  • yrityspakkausten kierrätyksen raportointi ja edistäminen.

Vuoden 2023 kierrätysmaksut

Kuluttajapakkaukset
(alv 0%)
Yrityspakkaukset
(alv 0%)
METALLIPAKKAUKSET
Alumiinipakkaukset92 €/t22 €/t
Teräspakkaukset94 €/t24 €/t
Tinapeltipakkaukset98 €/t28 €/t
MUOVIPAKKAUKSET
Monomuovipakkaukset215 €/t64 €/t
Monimuovipakkaukset275 €/t132 €/t
Biohajoavat muovipakkaukset340 €/t295 €/t
Yhdistelmäpakkaukset420 €/t290 €/t
PVC-pakkaukset480 €/t285 €/t
LASIPAKKAUKSET
Lasipakkaukset, luokka A98 €/t98 €/t
Lasipakkaukset, luokka B118 €/t118 €/t
PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUKSET
Aaltopahvipakkaukset17 €/t14 €/t
Teollisuuskuitupakkaukset19 €/t
Kartonki- ja paperipakkaukset86 €/t82 €/t
Nestekartonkipakkaukset198 €/t198 €/t
PUUPAKKAUKSET
Leimatut FIN-, EUR-, ja EPAL-lavat,
vuokralavat, kaapelikelat
1,90 €/t1,90 €/t
Muut puulavat ja muut puupakkaukset2,60 €/t2,60 €/t
Edellisten vuosien kierrätysmaksut
KuluttajapakkauksetYrityspakkaukset
Vuosi 2022 Muovipakkaukset182 €/t68 €/t
Vuosi 2021 Muovipakkaukset234 €/t84 €/t

Sumi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien kierrätysjärjestelmien kanssa. Yrityksellä ei ole omaa uusiomuovin valmistusta.

Pakkausmääritelmä

Pakkaus on määritelty valtioneuvoston asetuksessa nro 1029/2021 ja sen liitteessä.

Pakkaus voi olla joko myynti-, ryhmä- tai kuljetuspakkaus. Se säilyttää tai suojaa tuotetta, helpottaa sen esillepanoa tai mahdollistaa tuotteen käsittelyn ja kuljetuksen tuottajalta kuluttajalle tai muulle käyttäjälle.

Pakkaus antaa tietoja tuotteesta, myy ja markkinoi sekä helpottaa tuotteen esillepanoa myymälässä. Kaikki pakkausta vahvistavat tai siihen liitetyt osatkin, esimerkiksi etiketit, ovat pakkauksia. Lisäksi mikä tahansa tuote tai kertakäyttötuote, joka täyttää yhdenkin pakkauksen tehtävistä, on pakkaus. Kuljetuspakkauksena ei kuitenkaan pidetä maantie-, rautatie-, meri- ja lentokuljetuksissa käytettävää konttia.

Lisää pakkausmääritelmiä

Pakkausmerkinnät ja muovilajit

EU-vaatimuksien mukaisia muutoksia ollaan siirtämässä pakkauskeräykseen liittyvään lainsäädäntöön.