Siirry suoraan sisältöön

Sumi hoitaa tuottajien velvollisuudet keskitetysti

Sumi Oy on voittoa tavoittelematon pakkausten tuottajayhteisö, joka hoitaa lain tarkoittamat tuottajavastuun vaatimukset tuottajiensa puolesta tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti. Sumi vastaa lasi-, metalli-, muovi-, paperi- ja kartonki- sekä puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa.

Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuunsa on liittyä tuottajayhteisöön ja sopimuksella siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi. Pakkausten tuottajavastuun siirtosopimus tehdään tuottajan ja tuottajayhteisön välillä. Käytännön sopimushallinnan hoitaa puolestamme palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Nykyiset asiakkaat (hybridisopimukset)

Vanhojen pakkausten tuottajavastuunsiirtosopimusten uusiminen on nyt ajankohtaista. Lakimuutoksesta johtuen yrityksellä tulee olla tuottajavastuunsiirtosopimus kaikista pakkauksista vain yhden tuottajayhteisön kanssa viimeistään 1.1.2025. Vanhat RINGIN kautta tehdyt sopimukset (ns. hybridisopimukset) olivat tuottajayhteisöjen kanssa yhteisiä – Sumi on niissä sopimuskumppanina muovipakkausten tuottajavastuun hoitamisessa. Tuottaja voi jo nyt tehdä sopimuksen kaikista pakkauksista kanssamme. Muutos tehdään päivittämällä sopimus Ringin Extranetissä ja muutos astuu voimaan 1.1.2025.

Käytännön toimintatapoihin ei tule muutosta. Jatkossakin RINKI toimii palveluyhtiönämme – esim. pakkausraportoinnit ja kierrätysmaksujen tilitykset hoidetaan yhä kootusti sitä kautta.

Uudet asiakkaat

Uudet tuottajat voivat tehdä tuottajavastuun siirtosopimuksen (”Sopimus A”) suoraan täällä. Sopimus astuu voimaan tuottajan allekirjoituksesta ja sitä sovelletaan 1.1.2024 alkaen. Ensimmäinen pakkausraportointi tehdään vuodelta 2024 helmikuun 2025 loppuun mennessä, minkä jälkeen laskutetaan yrityspalvelumaksu ja pakkausten kierrätysmaksut.

Miksi valita Sumi sopimuskumppaniksi?

Tuottajayhteisönä toteutamme laadukkaasti pakkausten kierrätyksen tuottajavastuuta. Kehitämme ympäristöystävällisempiä ratkaisuja pakkausten arvoketjuun. Edistämme keräys- ja kierrätysasteen kasvua ja pakkausmateriaalien järkevää uusiokäyttöä – pienentäen yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja säästäen luonnonvaroja.

Tavoitteenamme on arvojemme mukaisesti olla toteuttaja, kehittäjä ja yhteensovittaja. Haluamme luoda palveluita, jotka ovat helppoja käyttäjille ja tuovat myös kustannustehokkuutta. Yhteistyö palvelutoimittajan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kaiken toiminnan pitää olla avointa ja läpinäkyvää.

Sumin arvot – näin toimimme

Meillä on 25 vuoden kokemus muovipakkausten tuottajavastuun hoidosta, jonka pohjalle on hyvä rakentaa toiminta kaikille pakkauksille. Koko verkosto kierrätysratkaisuineen on jo valmis ja odottaa vain lupaa ja käyntiin laittamista. Haluamme tuoda uusia tuulia kaikkien pakkausten tuottajavastuun hoitamiseen.

Muovi ja muovipakkaukset ovat suurien muutosten keskellä ja vaativat enemmän työtä kuin muut pakkaukset. Muovipakkausten osuus tuottajavastuun kustannuksista (kierrätysmaksut) on jo nyt 2/3 ja tulee edelleen kasvamaan mm. SUP-vaatimusten myötä. Uskomme, että osaamme tarjota asiakkaillemme jatkossakin ympäristö- ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Muovipakkausten tuottajavastuun tarjoamme vuoden 2023 osalta markkinoiden kilpailukykyisimpään hintaan.

Kaikkien pakkausten kierrätys on järjestetty

Sumi Oy:lla on sopimus Fortumin muovijalostamon kanssa kuluttajamuovipakkausten lajittelusta ja kierrätyksestä. Sopimuksemme Fortum Oy kanssa takaa, että muovipakkausten kierrätys tapahtuu Suomessa, jolloin uusiomuovin tarjonta kotimaiselle valmistukselle paranee. Tämän lisäksi yrityksellämme on sopimukset yli 60 yritysterminaalin kanssa.

Lasi-, metalli- sekä paperi- ja kartonkipakkausten osalta sopimukset ovat myös valmiina. Puupakkauksia ei kerätä kotitalouksilta suoraan, vaan suurin osa määrästä tulee yritysten käyttämistä puupakkauksista, joita sopimuskumppanimme ottavat vastaan.

Onko tuottajayhteisöön pakko liittyä?

Jätelain 62 § mukaan velvollisuuksiensa täyttämiseksi tuottajan on liityttävä tuottajarekisteriin hyväksyttyyn tuottajayhteisöön tai perustettava sellainen yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajayhteisöön ei saa kuulua muita kuin tuottajia ja lisäksi pakkausten tuottajayhteisön toimialan on katettava kaikki pakkausmateriaalit ja tyhjinä myytävät juomamukit. Tuottajayhteisön on otettava huolehdittavakseen uuden tuottajan velvollisuudet tämän pyynnöstä, jos tuottajan toiminta kuuluu tuottajayhteisön toimialaan. Juomapakkausten tuottaja voi huolehtia velvollisuuksistaan myös liittymällä juomapakkausten palautusjärjestelmään.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä asiakkuusjohtaja Janne Telirantaan p. 040 525 0550.

Voit myös kysyä lisää yhteydenottosivun kautta.

Uutisia

Pysy ajantasalla pakkausten tuottajavastuusta ja Sumin toiminnasta. Lue lisää.

Tuottajavastuun siirtosopimus

Sopimuksella tuottaja siirtää lakisääteiset pakkausten tuottajavastuuvelvoitteensa Sumin hoidettavaksi.

Uudet suomalaiset tuottajat pääsevät liittymään Sumiin täällä (sopimus A).

Vanhat tuottajat voivat siirtää kaikkien pakkaustensa tuottajavastuuvelvoitteensa Sumille sopimusmuutoksella helposti Ringin Extranetissä.

Ohessa sopimus tutustumista varten.

Erikoistapaukset

Ulkomaalaisten verkkokauppojen on liityttävä tuottajayhteisöön, jos ne etämyyvät tuotteita suoraan käyttäjille Suomessa. Tuottajavastuun siirtosopimuksen Sumin kanssa voi tehdä myös esimerkiksi verkkokaupan alustan ylläpitäjä, tuottajaa vastaava toimija ja jonkun edellä mainitun nimeämä valtuutettu edustaja.

Näissä tapauksissa käytetään ”Sopimusta B”. Löydät lisätietoja ja sopimuksen B täältä.

Kuka on tuottaja?

Pakkauksen tuottaja on jätelain mukaan useimmiten tuotteen pakkaaja/pakkauttaja tai pakatun tuotteen maahantuoja. Lue lisää.

Eri tuotteiden osalta on liityttävä kutakin tuotetta vastaavan alan tuottajayhteisöön. Pakkausten tuottajayhteisö hoitaa pakkausten tuottajavastuun, mutta jos myös pakattava tuote on tuottajavastuun piirissä (esim. sähkö- tai elektroniikkalaite), on sen osalta liityttävä vastaavaan tuottajayhteisöön.

Mikä Sumi?

Lue lisää toimintatavoistamme MEISTÄosion kautta. Sieltä löydät myös henkilöstöesittelyt ja yhteystietomme.

Mikä RINKI?

Pakkausten tuottajayhteisöjen yhteinen palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy hoitaa yhteisesti mm:
* tuottajien sopimushallinnan
* tuottajien virallisen rekisteröinnin tuottajayhteisöön
* laskutuksen ja raportoinnin
* kuluttajaviestinnän
* kuluttajapakkausten aluekeräysverkoston, RINKI-ekopisteiden, ylläpidon

Mikä kierrätysmaksu?

Tuottajilta perittävillä pakkausten kierrätysmaksuilla katetaan lain vaatimat toiminnot:
* kuluttajille tarkoitetun RINKI-ekopisteverkoston kustannukset (mm. keräysastiat, tyhjennykset, siivoukset, viestintä ja neuvonta)
* kotitalouksien kiinteistökeräyksen pakkausten vastaanotto terminaaleissamme
* kuluttajajätteen kierrätys ja hyödyntäminen
* yritysten pakkausten terminaaliverkoston kustannukset (mm. terminaalipalvelut, jätteen kierrätys, palveluun liittyvä viestintä)
* yrityspakkausten kierrätyksen raportointi ja edistäminen

Tietoa pakkausten ilmoitusmenettelystä sekä kierrätys- ja asiakasmaksuhinnastot löytyvät Ringin sivuilta.