Siirry suoraan sisältöön

Yrityksellä on vastuu pakkauksistaan

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, mikä tarkoittaa, että tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuunsa on liittyä tuottajayhteisöön.

Sumi hoitaa tuottajien velvollisuudet keskitetysti

Sumi Oy on voittoa tavoittelematon pakkausten tuottajayhteisö, joka hoitaa lain tarkoittamat tuottajavastuun vaatimukset tuottajiensa puolesta tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti. Sumi vastaa lasi-, metalli-, muovi-, paperi- ja kartonki- sekä puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa.

Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuunsa on liittyä tuottajayhteisöön ja sopimuksella siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi. Pakkausten tuottajavastuun siirtosopimus tehdään tuottajan ja tuottajayhteisön välillä. Käytännön sopimushallinnan hoitaa puolestamme palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Uudet tuottajat voivat ladata tuottajavastuun siirtosopimuksen (”Sopimus A”) suoraan tältä sivulta ja palauttaa allekirjoitettuna RINKIIn ja meille. Sopimus astuu voimaan tuottajan allekirjoituksesta, jos tuottajalla ei ole aikaisempaa sopimusta pakkausten tuottajavastuun siirtämisestä tuottajayhteisölle. Samaa sopimusta voivat käyttää myös tuottajat, jotka ovat irtisanoneet nykyiset sopimuksensa. Merkitse tällöin sopimuksen soveltamisen aloitusajankohdaksi edellisen sopimuksen päättymistä seuraava päivä.

Vanhojen pakkausten tuottajavastuun siirtosopimusten uusiminen on nyt ajankohtaista. Lakimuutoksesta johtuen yrityksellä tulee olla tuottajavastuunsiirtosopimus kaikista pakkauksista vain yhden tuottajayhteisön kanssa viimeistään 1.1.2025. Vanhat RINGIN kautta tehdyt sopimukset olivat tuottajayhteisöjen kanssa yhteisiä – Sumi on niissä sopimuskumppanina muovipakkausten tuottajavastuun hoitamisessa. Muutos tehdään päivittämällä sopimus. Käytännön toimintatapoihin ei tule muutosta. Jatkossakin RINKI toimii palveluyhtiönämme – esim. pakkausraportoinnit ja kierrätysmaksujen tilitykset hoidetaan yhä kootusti sitä kautta.

Sumi voi hoitaa sopimusmuutoksen vaivattomasti yhdellä kertaa. Tutustu sopimusehtoihin tästä ja toimita täytetty sopimus (sis. irtisanomisvaltuutuksen) meille, minkä jälkeen hoidamme kaikki tarvittavat muutokset puolestanne.

Miksi valita Sumi sopimuskumppaniksi?

Tuottajayhteisönä toteutamme laadukkaasti pakkausten kierrätyksen tuottajavastuuta. Kehitämme ympäristöystävällisempiä ratkaisuja pakkausten arvoketjuun. Edistämme keräys- ja kierrätysasteen kasvua ja pakkausmateriaalien järkevää uusiokäyttöä – pienentäen yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja säästäen luonnonvaroja.

Tavoitteenamme on arvojemme mukaisesti olla toteuttaja, kehittäjä ja yhteensovittaja. Haluamme luoda palveluita, jotka ovat helppoja käyttäjille ja tuovat myös kustannustehokkuutta. Yhteistyö palvelutoimittajan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Kaiken toiminnan pitää olla avointa ja läpinäkyvää.

Sumin arvot – näin toimimme

Meillä on 25 vuoden kokemus muovipakkausten tuottajavastuun hoidosta, jonka pohjalle on hyvä rakentaa toiminta kaikille pakkauksille. Koko verkosto kierrätysratkaisuineen on jo valmis ja odottaa vain lupaa ja käyntiin laittamista. Haluamme tuoda uusia tuulia kaikkien pakkausten tuottajavastuun hoitamiseen.

Muovi ja muovipakkaukset ovat suurien muutosten keskellä ja vaativat enemmän työtä kuin muut pakkaukset. Muovipakkausten osuus tuottajavastuun kustannuksista (kierrätysmaksut) on jo nyt 2/3 ja tulee edelleen kasvamaan mm. SUP-vaatimusten myötä. Uskomme, että osaamme tarjota asiakkaillemme jatkossakin ympäristö- ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Muovipakkausten tuottajavastuun tarjoamme vuoden 2023 osalta markkinoiden kilpailukykyisimpään hintaan.

Kaikkien pakkausten kierrätys on järjestetty

Sumi Oy:lla on sopimus Fortumin muovijalostamon kanssa kuluttajamuovipakkausten lajittelusta ja kierrätyksestä. Sopimuksemme Fortum Oy kanssa takaa, että muovipakkausten kierrätys tapahtuu Suomessa, jolloin uusiomuovin tarjonta kotimaiselle valmistukselle paranee. Tämän lisäksi yrityksellämme on sopimukset yli 60 yritysterminaalin kanssa.

Lasi-, metalli- sekä paperi- ja kartonkipakkausten osalta sopimukset ovat myös valmiina. Puupakkauksia ei kerätä kotitalouksilta suoraan, vaan suurin osa määrästä tulee yritysten käyttämistä puupakkauksista, joita sopimuskumppanimme ottavat vastaan.

Onko tuottajayhteisöön pakko liittyä?

Jos tuottaja ei liity tuottajayhteisöön, tulee sen perustaa oma tuottajayhteisö tai tehdä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin (mahdollista VAIN poikkeustapauksessa). Tehdessään hakemuksen tuottajarekisteriin, tuottajan tulee selvittää, kuinka se hoitaa omalla kustannuksellaan markkinoille toimittamiensa pakkausten jätehuollon ja täyttää kierrätysvaatimukset. Lisäksi tuottajan on vuosittain toimitettava edellisen vuoden seurantatietonsa PirELY:lle.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä asiakkuusjohtaja Janne Telirantaan p. 040 525 0550.

Uutisia

Pysy ajantasalla pakkausten tuottajavastuusta ja Sumin toiminnasta. Lue lisää.

Tuottajavastuun siirtosopimus

Sopimuksella tuottaja siirtää lakisääteiset pakkausten tuottajavastuuvelvoitteensa Sumin hoidettavaksi.

Huomaa, että ulkomaiset toimijat, jotka ovat sijoittautuneet toiseen valtioon kuin Suomeen sekä esim. Verkkokaupan Alustan Ylläpitäjät käyttävät ”Sopimusta B”. Löydät lisätietoja ja sopimuksen B täältä.

Suomalaiset tuottajat voivat liittyä Sumiin suoraan täyttämällä ja allekirjoittamalla oheisen sopimuksen (A). Palauta sopimus osoitteisiin: 
info@rinkiin.fi ja info@sumi.fi, kiitos!

Voit myös kysyä lisää yhteydenottosivun kautta.

Kuka on tuottaja?

Pakkauksen tuottaja on jätelain mukaan tuotteen pakkaaja tai pakatun tuotteen maahantuoja. Lue lisää.

EU-vaatimuksien mukaisia muutoksia ollaan siirtämässä pakkauskeräykseen liittyvään lainsäädäntöön.

Eri tuotteiden osalta on liityttävä kutakin tuotetta vastaavan alan tuottajayhteisöön. Pakkausten tuottajayhteisö hoitaa pakkausten tuottajavastuun, mutta jos myös pakattava tuote on tuottajavastuun piirissä (esim. sähkö- tai elektroniikkalaite), on sen osalta liityttävä vastaavaan tuottajayhteisöön.

Mikä Sumi?

Lue lisää toimintatavoistamme MEISTÄosion kautta. Sieltä löydät myös henkilöstöesittelyt ja yhteystietomme.

Mikä RINKI?

Pakkausten tuottajayhteisöjen yhteinen palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy hoitaa yhteisesti mm:
* tuottajien sopimushallinnan
* tuottajien virallisen rekisteröinnin tuottajayhteisöön
* laskutuksen ja raportoinnin
* kuluttajaviestinnän
* kuluttajapakkausten aluekeräysverkoston, RINKI-ekopisteiden, ylläpidon

Mikä kierrätysmaksu?

Tuottajilta perittävillä pakkausten kierrätysmaksuilla katetaan lain vaatimat toiminnot:
* kuluttajille tarkoitetun RINKI-ekopisteverkoston kustannukset (mm. keräysastiat, tyhjennykset, siivoukset, viestintä ja neuvonta)
* kotitalouksien kiinteistökeräyksen pakkausten vastaanotto terminaaleissamme
* kuluttajajätteen kierrätys ja hyödyntäminen
* yritysten pakkausten terminaaliverkoston kustannukset (mm. terminaalipalvelut, jätteen kierrätys, palveluun liittyvä viestintä)
* yrityspakkausten kierrätyksen raportointi ja edistäminen

Tietoa pakkausten ilmoitusmenettelystä sekä kierrätys- ja asiakasmaksuhinnastot löytyvät Ringin sivuilta.