Siirry suoraan sisältöön

Tuottajavastuun tehokas toteutus kumppanien kanssa

Sumi Oy hyödyntää alan toimijoita parhaan tuottajavastuupalvelun toteutuksessa. Keräys- ja kierrätyskumppanien lisäksi yhteistyötä tehdään mm. muiden tuottajayhteisöjen (TYNK), viranomaisten, alan järjestöjen ja viestintäyritysten kanssa. Tuottajavastuun hoitamisen tulee olla tasapuolista ja kustannustehokasta.

Kuluttajapakkausten osalta palvelun toimittajia ovat:

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy hoitaa kaikkien pakkausten osalta tuottajan liittymisen tuottajayhteisöön, vuosi-ilmoitukset ja niiden laskutuksen sekä tilityksen tuottajayhteisöille. Rinki Oy tuottaa tuottajayhteisöille kuluttajille tarkoitetun pakkausten keräyspisteverkoston. Muovipakkauksille löytyy lähes 700 ns. Rinki-Ekopistettä, joiden muovipakkauskeräysastioiden tyhjennyksiä hoitavat mm. Lassila & Tikanoja Oyj, Urbaser Oy, Veikko Lehti Oy, Viita-Yhtiöt.

Kuluttajilta kerätyt muovipakkaukset toimitetaan Riihimäelle Fortum  Waste Solutions Oy:n muovijalostamolle, jossa kerätty pakkausjäte lajitellaan ja jalostetaan uusiomuoviksi tai energiaksi. Lajittelu tapahtuu automaattisesti ilma- ja NIR-erottimilla. 

Suuri määrä terminaalioperaattoreita, jotka ottavat vastaan eri kuluttajakeräyskohteista tulevaa muovipakkausjätettä ja toimittavat sen edelleen Fortumin laitokselle.

Yrityspakkausten osalta palvelun toimittajia ovat:

Yli 60 terminaalia, joihin yritykset voivat toimittaa veloituksetta ohjeen mukaisesti käsiteltyjä muovipakkauksia. 

Yli 20 sopimuskumppania, jotka raportoivat korvausta vastaan kierrättämänsä muovipakkaukset Sumi Oy:lle.

Sumi Oy kokoaa tiedot yhteen ja raportoi viranomaisille, jotka valvovat, että lain mukainen kierrätysvaatimus täytetään.