Siirry suoraan sisältöön

Olenko pakkaustuottaja ja koskeeko tuottajavastuu minun yritystäni?

Suomessa tuottajan vastuu pakkaustensa jätehuollosta ja hyötykäytöstä koskee kaikkia pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia.

Pakkausten tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pakkauksista (518/2014 ja 1029/2021). Jätelaki uudistui 15.7.2021 ja tuottajavastuuosioon tuli muutoksia vielä 20.12.2022. Pakkausten valmistukseen liittyvät vaatimukset ovat edelleen yksittäisen yrityksen omalla vastuulla.

Lainsäädäntö on uudistunut siten, että 1 miljoonan euron liikevaihtoraja on poistunut 31.12.2023 ja jatkossa kaikki pakkaajat ja pakatun tuotteen maahantuojat ovat tuottajavastuullisia. Poikkeus tähän ovat ainoastaan palvelu- ja viljelijäpakkaukset, joiden tuottaja on 1.1.2024 alkaen niiden valmistaja.

Pakkaaja tai pakatun tuotteen maahantuoja on tuottaja

Lähes kaikki tuotteet ovat nykyään tavalla tai toisella pakattuja. Pakkauksen tuottaja on mitä tahansa tuotetta valmistava yritys, joka käyttää pakkausmateriaaleja myyntiin menevien tuotteidensa suojaamiseksi esimerkiksi kuljetuksessa tai jakelussa – pois lukien palvelu- ja viljelijäpakkaukset, joiden tuottaja on niiden valmistaja.

Myös maahantuotujen tuotteiden pakkaukset sekä etäkaupalla Suomeen myytävien tuotteiden tuote- ja kuljetuspakkaukset kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Yritys on tuottajavastuussa pakkauksistaan, vaikka sen tuotteiden pakkaaminen tai logistiikka olisi ulkoistettu toiselle yritykselle. Tuottajavastuu koskee vain markkinoille saatettua pakkausta. Esimerkiksi yrityksen sisällä käytössä olevat pakkaukset, kuten varastolaatikot, tai pakkaamisessa syntyvä hävikki, eivät ole tuottajavastuun alaisia pakkauksia.

Pakkausten valmistaja on 1.1.2024 alkaen tuottaja omaan pakkaamisen käyttämiensä pakkausten lisäksi palvelu- ja viljelypakkausten osalta.

Pakkausten tuottaja voi olla 1.1.2024 jälkeen mm:

  • tuotteen valmistaja, joka pakkaa tai pakkauttaa tuotteensa
  • pakatun tuotteen maahantuoja (= yritys, joka omistaa
    tuotteen maahantulohetkellä)
  • palvelupakkausten valmistaja tai tyhjän pakkauksen maahantuoja (esim. kahviloiden ja
    ravintoloiden takeaway-pakkaukset)
  • käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkausten
    eli viljelijäpakkausten valmistaja tai tyhjän pakkauksen maahantuoja

Pakkausten tuottajavastuun voi hoitaa helpoiten liittymällä tuottajayhteisöön.

Olenko lisäksi SUP-tuottaja?

SUP-pakkauksia ovat tietyt muovia sisältävät kertakäyttöiset syömävalmiin ruuan pakkaukset, tietyt juomapakkaukset ja juomamukit korkkeineen ja kansineen sekä kuluttajille ostotilanteessa tarjottavat muovikassit ja -pussit. SUP-pakkaukset raportoidaan ensimmäistä kertaa vuonna 2024, jolloin raportoidaan vuoden 2023 määrät.

Vuonna 2023 SUP-pakkausten tuottaja on sellainen suomalainen yritys, joka käyttää SUP-pakkausta tuotteensa pakkaamiseen tai maahantuo SUP-pakkaukseen pakatun tuotteen Suomeen, tai ulkomaille sijoittautunut yritys, joka myy SUP-pakkaukseen pakattuja tuotteita etämyyntinä loppukäyttäjille Suomessa.

Pakkausten tuottajamääritelmä muuttuu 1.1.2024 palvelupakkausten osalta, mikä tarkoittaa samalla, että tähän ryhmään kuuluvien SUP-pakkausten tuottaja vaihtuu vuodelle 2024. Palvelupakkauksen tuottaja on lakimuutoksen jälkeen pakkauksen valmistaja Suomessa, tyhjän pakkauksen maahantuoja tai ulkomaille sijoittautunut etämyyjä. SUP-pakkauksista palvelupakkauksia ovat esimerkiksi syömävalmiin ruuan take away-pakkaukset ja juomien take away-mukit, jotka täytetään kuluttajalle myyntipaikalla sekä kauppojen ostoskassit.

Lue lisää SUP-lainsäädännöstä ja SUP-pakkauksista täältä.