Siirry suoraan sisältöön

Yrityksellä on vastuu pakkauksistaan

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, mikä tarkoittaa, että tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuunsa on liittyä tuottajayhteisöön.

Pakkausten tuottajavastuulainsäädäntö

Tuottajan vastuu pakkaustensa jätehuollosta ja hyötykäytöstä koskee kaikkia pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa.

Pakkausten tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) sekä valtioneuvoston asetukseen pakkauksista (518/2014). Jätelaki päivittyi 15.7.2021 ja asetus 25.11.2021.

Lainsäädäntö asettaa mm. seuraavat vaatimukset muovipakkausten tuottajille:

 • EU lainsäädäntö edellyttää kansallista 50 % kierrätystasoa vuonna 2025, pantilliset muovipakkaukset mukaan lukien. Sumi vastaa tavoitteen saavuttamisesta pantittomien pakkausten osalta omalla POLKU 2025 ohjelmallaan , josta voit lukea täältä
 • Kuluttajapakkauksille pitää 1.7.2023 mennessä järjestää valtakunnallisesti vähintään 1000 alueellista keräyspistettä, joihin muovipakkauksia saa veloituksetta viedä
 • Yrityspakkauksille pitää järjestää valtakunnallisesti riittävä määrä vastaanottoterminaaleja, joihin yritys saa veloituksessa viedä käytettyjä pakkauksia
 • Pakkausten kierrätyksen ja uudelleenkäytön eduista sekä vastaanottopisteiden sijainnista pitää viestiä käyttäjille

Tuottaja voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa joko liittymällä tuottajayhteisöön tai tekemällä hakemuksen Pirkanmaan ELY-keskukseen tuottajarekisteriin. Tuottajayhteisöön liittymällä tuottaja siirtää lain tarkoittamat velvoitteet tuottajayhteisölle, joka hoitaa vastaanottoverkoston ja kierrätyksen yhteisesti kaikkien puolesta.

Mikä muuttui?

EU direktiivistä tulevia muutoksia 50 % kierrätystavoitteen lisäksi ovat mm.

 • tuottajavastuu koskee jatkossa kaikkia yrityksiä – 1 ME liikeraja poistuu
 • kierrätyksen laskentapiste siirtyy kohti uusiomuovin valmistusta
 • tuottajien kustannusvastuu on pakkausten erilliskeräyksen kustannuksista jatkossa 100 % –
  erikoissäännöt mahdollistavat vähintään 80 % osuudenkin
 • tuottajien vuosittaisille kierrätysmaksuille tulee pakollinen porrastus mm.
  kierrätettävyyden, kestävyyden ja uudelleenkäytettävyyden mukaan
 • etäkaupan kustannusvastuuta halutaan lisätä mahdollistamalla ns, ”valtuutettu edustaja”