Siirry suoraan sisältöön

Mitä eroa on hyödyntämisellä ja kierrätyksellä?

Hyödyntämistä voi olla jätteen kierrättäminen eli materiaalina hyödyntäminen tai energiahyödyntäminen.

Jätelainsäädännön mukainen jätehierarkia määrää seuraavan etusijajärjestyksen:

Jätehierarkia

Pakkausjätteen vähentäminen on tärkeä tavoite resurssitehokkaan kiertotalouden kehityksessä. Pakkauskokoja optimoidaan ja käytettyjä muovikalvoja ohennetaan siellä missä se on mahdollista. Kulutusta halutaan vähentää, mikä myös vähentää pakkaamisen tarvetta.

On hyvä muistaa, että pakkaamisen tarkoitus on suojata tuotetta sen elinkaaren aikana ja näin vähentää  syntyvää hävikkiä, mikä aikaansaisi suuremmat ilmastovaikutukset kuin pakkaaminen.

Pakkausten uudelleen käytön valmistelua on mm. kuljetuslavojen korjaustoiminta. Jäte (rikkoontunut lava) muuttuu uudelleen käytettäväksi pakkaukseksi.

Suomessa muovipakkausten uudelleenkäyttö on laajaa lähinnä teollisuuden ja kaupan välisessä logistiikassa. Liha- ja meijeriteollisuuden sekä panimoiden ja leipomojen tuotteet kuljetetaan uudelleen käytettävissä laatikoissa. Laatikot pestään ja tarkistetaan joka käyttökerran jälkeen. Pakkaus käytetään samassa muodossa ja yleensä samassa käyttötarkoituksessa uudestaan.

Kuluttajapakkausten uudelleenkäyttö on vielä vähäistä. Juomakorien käyttö on vähentynyt ja harvoja esimerkkejä ovat kaasupullot, jotka täytetään uudelleen. Eräät erikoisliikkeet täyttävät vanhoja pakkauksia liikkeissään. EU tasolla kuluttajapakkausten uudelleen käyttöä halutaan edistää.

Muovipakkausten kierrätystä tapahtuu, kun pakkaus käsitellään mekaanisesti ja/ tai kemiallisesti (murskaus, granulointi, kemiallinen kierrätys) ja saatu uusiomuovi käytetään uuden muovituotteen valmistukseen. Jätteen keräys, lajittelu tai pesu ei vielä ole kierrätystä – vasta uusiomuovista tehty flake, granulaatti tai kokonaan uusi muovituote on kierrätystä.

Kemiallista kierrätystä ei lasketa kierrätykseksi, jos siitä saatu tuote käytetään energian valmistukseen. Prosessin kautta saatu kemiallinen tuote, josta valmistetaan esim. uutta muovia tai muita kemian tuotteita, on taas kierrätystä.

Energiahyödyntämistä pyritään vähentämään, koska halutaan enemmän pakkauksia kierrätyksen piiriin jolloin vähennetään polttolaitosten ilmastokuormaa.

Monessa asuinkiinteistössä on energiajätteen keräys vaihtunut muovipakkausten erilliskeräykseen, joka vähentää sekajätteen määrää.

Yrityksissä energiahyödyntämiseen menevää energiajätettä halutaan taas vähentää lisäämällä neuvontaa ja kierrätyskonseptien markkinointia.

Loppusijoitus eli kaatopaikoille vieminen on ollut 1.1.2016 lähtien kiellettyä niin muovin kuin muiden poltettavien jätteiden osalta. Vain erikoisluvalla saa muoveja viedä kaatopaikalle.

EU:n  uusien tavoitteiden saavuttamiseksi muovipakkausten osalta on vain kaksi vaihtoehtoa: uudelleenkäyttö tai kierrätys.

Kaikki Suomessa erikseen kerätty kuluttajapakkausjäte menee Sumi Oy sopimuksen mukaisesti Fortumin muovijalostamolle Riihimäelle, jossa se lajitellaan ja prosessoidaan uusiomuoviksi tai myydään eteenpäin arvoketjussa EU:n sisällä. Kierrätystä tapahtuu vasta, kun on syntynyt uusiomuovia siksi uusia käyttökohteita tarvitaan yhä enemmän. Kuluttajilla on tärkeä rooli uusiomuovituotteiden kysynnän kasvattajina. 

Yrityksissä syntyvän muovipakkausjätteen erillislajittelua kierrätykseen tulee kasvattaa. Yrityksillä on suuri vastuu myös uusiomuovin käytöstä muovituotteiden valmistuksessa.

Essi kiertokassi
Kiertokierrätys
Opas kierrätyskelpoisen muovipakkauksen suunnitteluun