Siirry suoraan sisältöön

Näin toimimme

Tuottajayhteisönä toteutamme laadukkaasti pakkausten kierrätyksen tuottajavastuuta. Edistämme keräys- ja kierrätysasteen kasvua ja pakkausmateriaalien järkevää uusiokäyttöä – pienentäen yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja säästäen luonnonvaroja.

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, joka koskee myös pakkauksia. Tuottajavastuu tarkoittaa, että tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista. Se velvoittaa Suomessa pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuojat yritykset huolehtimaan pakkausten elinkaaren loppupäästä, eli esimerkiksi keräyksestä, kierrätyksestä, raportoinnista ja tiedottamisesta. Tuottajayhteisö hoitaa velvoitteet keskitetysti siihen liittyneiden tuottajien puolesta.

Sumi Oy on toiminut muovipakkausten tuottajayhteisönä jo vuodesta 1992 ja vuodesta 2023 eteenpäin kaikkien pakkausmateriaalien tuottajayhteisönä. Toiminnan laajentuessa päivitimme strategiamme ja toimimme arvojemme mukaisesti olla toteuttajana, kehittäjänä ja yhteensovittajana.

Koko pakkausten tuottajavastuun arvoketju tarvitsee innovaatioita, joita Sumi on yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämässä. Toimintaa kehittämällä ja kotimaista kierrätystä vahvistamalla pystymme paremmin varmistamaan kierrätysraaka-aineen käytön suomalaisille pakkausvalmistajille. Kierrätysraaka-aineen käyttö pakkausten valmistuksessa tulee merkittävästi lisääntymään lainsäädännön muuttuessa. Koko pakkausten arvoketju on merkittävässä roolissa tuottajavastuun kehittämisessä ja Sumi on merkittävässä asemassa kokoamassa kaikki alan yritykset yhteen.

Sumin arvot – näin toimimme

Tuottajayhteisönä olemme aidosti tuottajan asialla ja haluamme hoitaa tuottajavastuun kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti. Pakkausten kierrätysmaksut ovat veroluonteisia maksuja tuottajille ja pyrimme kaikilla toimillamme vaikuttamaan kierrätysmaksujen mahdollisimman alhaiseen hintaan. Haluamme myös kehittää pakkausten keräysastetta sekä kierrätysteknologioita, jotta kierrätysaste kaikilla pakkausmateriaaleilla saavuttaisi EU:n minimitavoitteet.

Sumi on tuottajien asialla


Hoidamme kustannustehokkaasti
lain vaatimat toiminnot tuottajavastuuvelvoitteiden ja kierrätystavoitteiden täyttämiseksi.
Seuraamme alan lainsäädäntöä ja pidämme tuottajat ajan tasalla.
Lisäämme innovaatioita koko tuottajavastuu-toimialalla.
Suosimme kotimaisia pakkausten käsittelyvaihtoehtoja.
Turvaamme kierrätysraaka-aineen saatavuuden suomalaiselle teollisuudelle.
Autamme tuottajia omien ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa.
Tarjoamme työkaluja helpottamaan tuottajien toimintaa.

Lisää tuottajavastuusta

Lue lisää tuottajavastuusta ja tuottajayhteisöön liittymisestä TUOTTAJALLE-osiosta.