Siirry suoraan sisältöön

Jätelaki ja tuottajavastuu – Pakkausten tuottajavastuulainsäädäntö

Tuottajan vastuu pakkaustensa jätehuollosta ja hyötykäytöstä koskee pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia.

Pakkausten tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) sekä valtioneuvoston asetukseen pakkauksista (518/2014 ja 1029/2021). Jätelaki päivittyi 15.7.2021 ja 20.12.2022. Pakkausasetus uusittiin 25.11.2021 ja päivitettiin 29.12.2022 (1321/2022). Tuottajavastuu tarkoittaa tuottajan velvollisuutta järjestää omalla kustannuksellaan vaatimusten mukainen käytönjälkeinen jätehuolto ja hyödyntäminen/kierrätys sekä siihen liittyvä tiedotus ja raportointi.

Osaa pakkausten tuottajista (ns. SUP-tuotteiden tuottajia) koskevat lisäksi jätelain nojalla säädetyt valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista (1318/2022) sekä asetus eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista (1320/2022). Lue lisää SUP-lainsäädännöstä täältä.

Lainsäädäntö asettaa mm. seuraavat vaatimukset pakkausten tuottajille:

 • Pakkausasetuksella on säädetty tuottajien vastuulle pakkausmateriaalikohtaiset kierrätystavoitteet (%), jotka on toteutettava Suomessa vuoteen 2025 ja 2030 mennessä. Tavoitteet kiristyvät siis kahdessa vaiheessa. Minimikierrätysasteet vuoteen 2025 mennessä ovat:
  * puupakkauksille 25 %
  * muovipakkauksille 50 %
  * metalli- ja lasipakkauksille 70 %
  * paperi- ja kartonkipakkauksille 75 %.
 • Muovipakkauksille edellytetään 50 % kierrätysastetta vuoteen 2025 mennessä, pantilliset muovipakkaukset mukaan lukien. Sumi vastaa tavoitteen saavuttamisesta pantittomien pakkausten osalta omalla POLKU 2025 ohjelmallaan.
 • Kuluttajien lasi-, metalli-, muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräystä varten on järjestettävä valtakunnallisesti vähintään 1 000 alueellista keräyspistettä, joihin pakkauksia saa veloituksetta viedä. Tämän hetken ekopistetilanteen voi tarkistaa palveluyhtiömme RINGIN sivuilta.
 • Jätelain 49 §:n mukaisesti on järjestettävä koko maassa riittävä määrä vastaanottopaikkoja kiinteistökeräyksen pakkausjätteen vastaanottoa varten.
 • Yrityspakkauksille pitää järjestää valtakunnallisesti riittävä määrä vastaanottoterminaaleja, joihin yritys saa veloituksessa viedä käytettyjä pakkauksia
 • Pakkausten kierrätyksen ja uudelleenkäytön eduista sekä vastaanottopisteiden sijainnista pitää viestiä käyttäjille.
 • Asetuksessa määritellyt seurantatietdot on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain määräaikaan mennessä.

Tuottaja voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa liittymällä tuottajayhteisöön tai poikkeustapauksessa tekemällä hakemuksen Pirkanmaan ELY-keskukseen tuottajarekisteriin. Tuottajayhteisöön liittymällä tuottaja siirtää lain tarkoittamat velvoitteet tuottajayhteisölle, joka hoitaa vastaanottoverkoston ja kierrätyksen yhteisesti kaikkien puolesta.

Jätelain muutokset

Jätelain ja sen nojalla säädettyjen asetusten tuomia muutoksia pakkausten tuottajavastuuseen (edellä mainittujen kierrätystavoitteiden lisäksi) ovat mm:

 • Tuottajavastuu koskee 1.1.2024 kaikkia yrityksiä myös pakkausten osalta – 1 ME liikeraja poistuu.
  Kaikkien tuottajien on liityttävä tuottajayhteisöön 31.12.2023 mennessä.
 • Pakkauksen tuottajan määritelmä muuttuu 1.1.2024 alkaen palvelu- ja viljelijäpakkauksissa,
  joiden tuottajana pidetään jatkossa niiden valmistajaa tai maahantuojaa.
 • Kierrätyksen laskentapiste siirtyi uuden tuotteen valmistusta kohti.  
  Kierrätysaste on kierrätetyn pakkausjätteen määrä suhteessa kaikkien
  markkinoille saatettujen kyseistä materiaalia olevien pakkausten määrään (vuosittain).
 • Tuottajien kustannusvastuu on pakkausten erilliskeräyksen kustannuksista jatkossa 100 %
  – erikoissäännöt mahdollistavat vähintään 80 % osuudenkin.
 • Pakkausasetuksen muutoksen 1321/2022 mukaan pienille pakkaustuottajille on mahdollistettava
  kevennetty seurantatietojen raportointi alkaen 2023 tietojen raportoinnin osalta. Kevennetty raportointi
  sallitaan tuottajalle, joka saattaa markkinoille vähemmän kuin 50 tonnia pakkauksia vuodessa. 
 • Tuottajien vuosittaisille kierrätysmaksuille tulee olla pakollinen porrastus mm. kierrätettävyyden,
  kestävyyden ja uudelleenkäytettävyyden mukaan (ekomodulaatioluokat).
 • Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvat loppukäyttäjille tyhjinä myytävät juomamukit ja niiden
  korkit ja kannet tulevat tuottajavastuun piiriin 1.1.2024. Niiden tuottajana pidetään tuotteen valmistajaa tai maahantuojaa.
  Tuottajien on liityttävä tuottajayhteisöön 31.12.2023 mennessä ja valmistauduttava raportoimaan vuoden 2024 määrätietonsa.
  Vastuu jätehuollon järjestämisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista alkaa 1.1.2025.
 • Etäkaupan kustannusvastuuta halutaan lisätä mahdollistamalla ns. ”valtuutettu edustaja”.