Siirry suoraan sisältöön

Lasipakkaus kiertää lukemattomia kertoja

Lasia voidaan kierrättää lähes ikuisesti ilman, että sen laatu tai puhtaus heikkenee. Kierrätyslasista valmistetaan sekä uusia lasipakkauksia että muita lasituotteita esimerkiksi rakennusteollisuuteen.

Lasipakkausjätettä syntyy sekä yrityksissä että kotitalouksissa.

Yrityksissä lasipakkauksia käytetään esimerkiksi erilaisina tuotantoprosessien kemikaalien säilytyspurkkeina. Lisäksi yritysten lasipakkauksia ovat esimerkiksi ravintoloiden tai suurkeittiöiden lasipurkit ja pantittomat pullot. Yritykset voivat tuoda lasipakkausjätteensä maksutta pakkaustuottajayhteisöjen terminaaleihin.

Kotitaloudet lajittelevat pantittomat lasipakkaukset joko kiinteistön omaan lasinkeräysastiaan tai RINKI-ekopisteen lasin keräysvälineeseen. Näihin ei saa laittaa muita kuin pakkauksia. Kotitalouksien yleisimpiä lasipakkauksia ovat elintarvikkeiden ja kosmetiikan lasipurkit sekä pantittomat lasipullot. Lue lisää kuluttajien lajitteluohjeesta täältä.

Lasipakkausjätteen kierrätys

Kierrätys on yleisnimitys prosessille, jossa pyritään uudelleenkäyttämään jo käytössä olleita materiaaleja. Euroopan unionin asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa arvojärjestyksessä (ns. 4R sääntö):

 1. Vähentäminen (reduce)
 2. Uudelleenkäyttö (reuse)
 3. Kierrätys (recycle)
 4. Hyötykäyttö (recover)

Käsittelylaitoksissa lasipakkausjätteestä erotellaan ensin epäpuhtaudet pois. Sen jälkeen se lajitellaan sirukoon mukaan, puhdistetaan ja lajitellaan väreittäin. Siru tai jauhe jatkaa eteenpäin lasituotteita valmistavalle teollisuudelle, missä siitä valmistetaan uusia lasipulloja ja -purkkeja tai rakennustuotteita, kuten vaahtolasia ja lasivillaa. Rakennustuotteita valmistetaan Suomessa, mutta lasipakkausten valmistusta ei Suomessa enää ole, joten raaka-aine myydään siltä osin ulkomaille. Uusioainekselta noin puolet lasiraaka-aineesta menee vientiin – pääosin pakkauslasitehtaille ympäri Eurooppaa

Kaikki lasijäte pääsääntöisesti kierrätetään. Kierrätyslasin käyttö uusien pakkausten ja lasituotteiden raaka-aineena on ympäristöystävällistä, koska se osaltaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttötarvetta.

Huolellinen lajittelu on tärkeää, jotta kierrätys onnistuu. Lasin keräysastiaan tulee palauttaa ainoastaan pakkauksia: lasipulloja ja -purkkeja. Värillä ei ole väliä. Kierrätykseen eivät kelpaa astiat, kristalli tai posliini tai muut lasituotteet, sillä ne eivät ole pakkauksia ja monelta osin haittaavat lasin kierrätystä.

Pakkausasetuksella on säädetty tuottajien vastuulle pakkausmateriaalikohtaiset kierrätystavoitteet (%), jotka on toteutettava Suomessa vuoteen 2025 ja 2030 mennessä. Tavoitteet kiristyvät siis kahdessa vaiheessa. Minimikierrätysaste lasipakkauksille vuoteen 2025 mennessä on 70 % ja vuoteen 203 mennessä 75 %.

Lasin tie jätteestä tuotteeksi

Lasipakkausten kierrätys koostuu useista eri vaiheista:

 • Keräily syntypaikoilta
 • Toimitus terminaaleihin
 • Vastaanottotarkastus
 • Siirtokuormaus terminaaleissa
 • Kuljetus kierrätyskumppanille
 • Lajittelu ja esikäsittely raaka-aineeksi
 • (Myynti)
 • Uuden lasituotteen valmistus

Pahin kierrätyksen pullonkaula on lasin päätyminen väärin lajiteltuna muualle kuin lasipakkausjätteen kierrätyspolulle.

Lasipakkausten käsittely Suomessa

Sumilla on sopimus Uusioaines Oy:n kanssa, että kaikki Sumin vastuulla olevat lasipakkausjätteet toimitetaan Forssaan käsiteltäväksi.

Uusioaines Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä. Forssassa valmistetaan sirua, lasijauhetta ja lasihiekkaa teollisuuden raaka-aineeksi sekä Foamit-vaahtolasimursketta.

Lue lisää Uusioaineksen toiminnasta täältä.