Siirry suoraan sisältöön

Yrityksellä on vastuu pakkauksistaan

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, mikä tarkoittaa, että tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuunsa on liittyä tuottajayhteisöön.

Pakkausten tuottajalla on tuottajavastuu pakkauksestaan

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, mikä tarkoittaa, että tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

Tuottajavastuu velvoittaa tiettyjen tuotteiden valmistajat ja maahantuojat sekä tuotteiden pakkaajat huolehtimaan tuottajavastuun alaisten tuotteiden elinkaaren loppupäästä eli esimerkiksi keräyksestä, kierrätyksestä, raportoinnista ja tiedottamisesta. Lakisääteinen tuottajavastuu koskee myös pakkauksia, joten pakattuja tuotteita maahantuovat tai Suomessa pakkaavat yritykset ovat tuottajavastuun piirissä.

Sumi Oy hoitaa pakkausten tuottajavastuuta siihen liittyneiden tuottajien puolesta. Lue lisää tuottajayhteisöön liittymisestä.

Pakkaaja tai pakatun tuotteen maahantuoja on tuottaja

Pakkauksen tuottaja on yleensä jokainen mitä tahansa tuotetta valmistava yritys, joka käyttää pakkausmateriaaleja myyntiin menevien tuotteidensa suojaamiseksi esimerkiksi kuljetuksessa tai jakelussa.

Pakkausten valmistaja on 1.1.2024 alkaen tuottaja omaan pakkaamisen käyttämiensä pakkausten lisäksi palvelu- ja viljelypakkausten osalta.

Pakkausten tuottaja voi olla 1.1.2024 jälkeen mm:

  • tuotteen valmistaja, joka pakkaa tai pakkauttaa tuotteensa
  • pakatun tuotteen maahantuoja (= yritys, joka omistaa
    tuotteen maahantulohetkellä)
  • palvelupakkausten valmistaja (esim. kahviloiden ja
    ravintoloiden takeaway-pakkaukset)
  • käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkausten
    eli viljelijäpakkausten valmistaja

Uutisia

Pysy ajantasalla pakkausten tuottajavastuusta ja Sumin toiminnasta. Lue lisää.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuu tarkoittaa yleisesti pakkaajien ja jätelaissa nimettyjen tuotteiden valmistajien sekä maahantuojien velvollisuutta järjestää omalla kustannuksellaan tuottajavastuun vaatimusten mukainen käytönjälkeinen jätehuolto ja hyödyntäminen.

Eri tuotteiden osalta on liityttävä kutakin tuotetta vastaavan alan tuottajayhteisöön. Pakkausten tuottajayhteisö hoitaa pakkausten tuottajavastuun, mutta jos myös pakattava tuote on tuottajavastuun piirissä (esim. sähkö- tai elektroniikkalaite), on sen osalta liityttävä vastaavaan tuottajayhteisöön.

Muista tuottajavastuualoista löytyy tietoa: www.tuottajayhteiso.fi

Tuottajavastuu iltapäivä 1.11.2023


Tuottajavastuusta voit lukea lisää myös ELY- keskuksen sivuilta: www.elykeskus.fi/tuottajavastuu

Tuottajayhteisö

Tuottajayhteisö hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet keskitetysti siihen liittyneiden tuottajien puolesta.

Lue lisää tuottajayhteisöön liittymisestä.