Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Vuonna 2022 pantittomien muovipakkausten keräys- ja kierrätysaste kasvoivat maltillisesti

Vuonna 2022 pantittomien muovipakkausten keräys- ja kierrätysaste kasvoivat maltillisesti

Sumin tuottajavastuun piiriin kuuluvien muovipakkausten kierrätysaste vuonna 2022 oli 26,13 %.  Koko Suomen muovipakkausten kierrätysaste oli arvion mukaan 33–35 %. Vuoteen 2025 mennessä kierrätysasteen tulisi olla vähintään 50 %. SUM tekee töitä haasteellisen tavoitteen eteen.

Vuonna 2022 pantittomia muovipakkauksia saatettiin Suomessa markkinoille yhteensä 123 973 tonnia. Raportoitu määrä on lähes 4 000 tonnia vähemmän kuin vuonna 2021. Lainsäädännössä ja toimialalla tapahtuneiden muutosten vuoksi Sumin tuottajavastuun piiriin eivät vuonna 2022 enää kuuluneet kaikki pantittomat muovipakkaukset tai yhdistelmäpakkauksista lasketun muovin osuus.

SUM:n tuottajavastuun piirissä oli kuitenkin edelleen valtaosa muovipakkauksista eli 118 503 tonnia. Niistä kerättiin kierrätykseen kaiken kaikkiaan 53 294 tonnia. Muovipakkausten keräysaste markkinoille saatetusta Sumin vastuulla olevasta kokonaismäärästä oli siis 44,97 %. Kerätty määrä kasvoi, vaikka markkinoille saatettu kokonaismäärä aleni. Keräysaste kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,86 prosenttiyksikköä.

Kierrätysaste Sumin tuottajavastuun piiriin kuuluville pantittomille muovipakkauksille oli vuonna 2022 yhteensä 26,13 %. Kasvua edellisvuoteen nähden tuli 2,42 prosenttiyksikköä. Uuden laskentatavan mukaan uusiksi raaka-aineiksi kierrätettyjen muovipakkausten osuus lasketaan markkinoille saatetusta määrästä.

Sumin arvion mukaan koko Suomen kierrätysaste oli noin 33–35 %, kun huomioidaan kaikki pantilliset ja pantittomat muovipakkaukset ja tuottajayhteisöt. Arvio perustuu markkinoille saatettujen muovipakkausten virallisesti tuottajayhteisöjen kautta ilmoitettuun kokonaismäärään. Jos mukaan lasketaan tämän raportoinnin ulkopuolelle jäävä määrä, kuten vapaamatkustajat ja liikevaihdoltaan alle 1 M€ tuottajat, kierrätysaste on alempi.

Uusin keinoin kohti 50 prosentin minimikierrätysastetta

EU:n ja Suomen lainsäädännössä on määrätty, että muovipakkausten kierrätysasteen on oltava vuonna 2025 vähintään 50 %, sisältäen pantittomat ja pantilliset pakkaukset. Sumi työskentelee jatkuvasti tämän haasteellisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Omien kehitysprojektien lisäksi SUM osallistuu moneen laajempaan hankkeeseen, jossa kehitetään mm. uutta kierrätysteknologiaa. Tämän lisäksi seuraamme tarkasti mitä Euroopassa tapahtuu keräyksen ja kierrätyksen saralla. Sumi on aktiivisesti etsinyt uusia kierrätysmenetelmiä tällä hetkellä heikosti kierrätettäville muovipakkauksille. Osa menetelmistä saataneen käyttöön lähikuukausina, joten ne tulevat edistämään kierrätysasteen kasvua jo vuonna 2023.

– Kierrätysastetavoite on mahdollinen saavuttaa monen pienen askeleen summana, joista merkittävin tekijä on keräysasteen kasvattaminen. Toivomme, että kaikki kuluttajat lajittelevat pakkaukset lajitteluohjeiden mukaan ja toimittavat ne pakkauskeräykseen, koska edelleen yli puolet muovipakkauksista päätyy muualle kuin keräysjärjestelmäämme, kertoo Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka.

Keräysmäärän kasvua SUM edistää nostamalla ekopisteiden määrän 1000 pisteeseen lainsäädännön mukaisesti 1.7.2023 alkaen. Jatkossa jokaisesta kunnasta löytyy vähintään yksi muovipakkausten ekopiste. Kuluttajien pakkauskeräystä helpottaa myös pakkausten kiinteistökohtainen erilliskeräys, joka tulee heinäkuussa lakisääteiseksi vähintään viiden asunnon kiinteistöissä.

Lajittelulaatu vaikuttaa merkittävästi kierrätykseen 

Muovipakkausten erilliskeräyksen seassa on lähes neljännes sinne kuulumatonta materiaalia. Näistä epäpuhtauksista aiheutuu merkittävä lisäkustannus tuottajayhteisölle ja ne hankaloittavat kierrätystä.

– Haluamme myös korostaa, etteivät paristot ja ladattavat sähkölaitteet kuulu pakkausten keräysjärjestelmään. Paristoista ja ladattavista sähkölaitteista pakkausten seassa aiheutuu vuosittain lukuisia vaaratilanteita syttymisten ja tulipalojen muodossa. Tiedotamme ja kampanjoimme asian puolesta ja toivomme kuluttajien ymmärtävän pakkausten lajitteluohjeiden noudattamisen tärkeyden, sanoo Surakka.

Lisätietoja:

Mika Surakka
toimitusjohtaja, Sumi Oy
+358 400 197 848
mika.surakka@sumi.fi