Siirry suoraan sisältöön

Yrityksellä on vastuu pakkauksistaan

Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, mikä tarkoittaa, että tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

Pakkausten tuottajia ovat tuotteidensa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat. Tuottajalle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuunsa on liittyä tuottajayhteisöön.

Kertakäyttömuovidirektiivi (SUP-direktiivi) tuo uusia vaatimuksia muovipakkauksille ja -tuotteille.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat kesäkuussa 2019 direktiivin (EU) 2019/904 eli niin sanotun SUP-direktiivin (SUP = single-use plastics), jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ympäristön painopisteenä on erityisesti vesiympäristö, sillä merkittävä osa Euroopan unionin rannoille kertyvästä muoviroskasta on kertakäyttöistä muovia.

Direktiivi koostuu useista vaatimuksista, jotka astuvat voimaan eri aikoihin. (linkki: EU direktiivi)

Direktiivi oli määrä saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 3.7.2021 mennessä, mutta se viivästyi, koska Europan unionin ohjeet myöhästyivät.

Käytäntöön lainsäädännön osalta on toimeenpantu jätelain muutos (714/2021), joka astui voimaan 19.7.2021, sekä valtioneuvoston asetuksella (771/2021), joka astui voimaan 23.8.2021. Näillä muutoksilla toimenpantiin tuotekiellot ja merkintävaatimukset.  Syyskaudella 2022 on eduskunnassa on käsittelyssä jätelain muutos ja tarpeelliset asetukset ohjaamaan muita vaatimuksia ja muutoksia. Linkki HE 141/2022 vp (eduskunta.fi).

SUP-direktiivin pääsisältö

SUP (=single use plastics) -direktiivi eli kertakäyttömuovidirektiivi

 • Kiellot 2021 (mm. pillit, kertakäyttöastiat yms.)
 • Merkintävaatimus 2021 (mm. mukit, tupakka, kosteuspyyhkeet)
 • Käytön vähentäminen (mm. elintarvikepakkaukset) Green Deal tehty 2022, mittauspiste 2026
 • Pakollinen 25 % uusiomuovin osuus PET-pulloihin vuonna 2025
 • Juomapakkauksissa korkkien pysyttävä kiinni pakkauksessa 1.7.2024 alkaen
 • Juomapulloista kerättävä 77 % vuonna 2025
 • SUP-tuottajat vastaavat SUP-roskien siivouskustannuksista vuodesta 2023 alkaen
 • Mitkä tuotteet kuuluvat SUP-pakkauksiin ja mitkä eivät

SUP-tuotteiden määritelmät

EU on julkaissut ohjeistuksen, joka kuvaa mitkä tuotteet kuuluvat SUP-direktiivin alaisuuteen mutta ohjeistus jättää valitettavasti paljon tulkinnan varaa: linkki Euroopan komission suuntaviivat.

Sumi Oy on Suomen Pakkauskierrätys RINGIN ja muiden toimijoiden kanssa hakenut Suomen viranomaisilta jo viime keväästä asti vahvistusta meillä käyttöön tulevista määritelmistä. Monet tuotteet ovat maakohtaisia ja rajatapauksia on ollut paljon. Ajankohtainen tuotelista on käyty läpi viranomaisten kanssa elokuussa 2022. SUP – ei-SUP -tuotelista löytyy viereisestä palstasta ja myös Ringin sivuilta. 

Tuotelistaa päivitetään sen mukaan, kun EUsta tai viranomaisilta tulee uusia linjauksia.

SUP-tuotteiden ja pakkausten vuosiraportointi

Rinki aloittaa SUP-tuotteita koskevan tiedonkeruun osana tuottajien vuosiraportointia vuonna 2024, kun raportoidaan vuoden 2023 pakkaustietoja. Yritysten on siis 2023 aikana kerättävä tietoa markkinoilla saattamistaan SUP tuotteista. Rinki järjesti asiasta koulutustilaisuuden toukokuussa 2022 ja syksyllä 2022. Toukokuussa 2023 on tulossa uusi koulutus. 

SUP-tuotteiden siivouskustannusten vastuut

Tulevaan raportointitarpeeseen liittyy myös tuottajien kustannusvastuu SUP-roskien siivouskustannuksista. Kuntien siivouskustannus on ajanjaksolle 2023–2025 määritelty 4,79 e/asukas. Vuoden 2022 aikana suoritetaan Suomessa roskaselvitys, jolla kartoitetaan SUP-roskien osuus per tuoteryhmä sekä jäteastioissa että maassa. Siivouskustannus 4,79 e/asukas jaetaan ensin ei-SUP- ja SUP -roskien kesken ja sen jälkeen vielä SUP-tuoteryhmien välillä roskaantumisosuuden mukaisesti. Vuonna 2024 alussa kerättävät vuoden 2023 vuositiedot tulevat näin ollen myös sisältämään määrätiedot SUP-tuoteryhmistä.

SUP-tuoteryhmät pääosin seuraavat tässä vaiheessa

 • Pehmeät muoviset annospakkaukset
 • Kovat muoviset pakkaukset elintarvikkeille
 • Kertakäyttöiset pantilliset muovipullot
 • Kertakäyttöiset pantittomat muovipullot
 • Kertakäyttöiset muoviset juomapakkaukset ja korkit
 • Kertakäyttöiset muoviset juomamukit
 • Juomamukien kannet
 • Kevyet muoviset kantokassit
 • Ilmapallot
 • Kosteuspyyhkeet
 • Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet

Siivousten kustannusvastuuseen liittyvä lainsäädäntö on valmistumassa syyskaudella 2022.

SUP-tuotteiden tekniset vaatimukset

Lainsäädäntö koskien pakollista 25 % uusiomuovin osuutta PET-pulloissa, korkkien pakollista kiinnipysymistä juomapakkauksissa ja 77 % keräysvaatimusta juomapulloissa valmistuu syksyn 2022 aikana.

Päivitämme tätä SUP-sivua, kun saamme uutta tietoa lainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta käytännön toimiin.

SUP-kysymyksiin vastaa Sumissa kehitysjohtaja Peter Rasmussen, peter.rasmussen@sumi.fi, puhelin 050 434 5827.

Aiheesta muualla

Kertakäyttöiset muovituotteet SUP | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen – Ympäristöministeriö

Dokumentit ja asiakirjat

EU-direktiivi

Euroopan komission suuntaviivat (suomenkieliset määritelmät, EUn virallinen lehti)

SUP – ei-SUP -TUOTELISTAUS

Päivitetty 21.11.2022

Tuotteessa on muovia

Päivitämme tätä SUP-sivua mukaan, kun saamme uutta tietoa lainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta käytännön toimiin.

SUP-kysymyksiin vastaa Sumissa kehitysjohtaja Peter Rasmussen

peter.rasmussen@sumi.fi

puhelin 050 434 5827