Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Muovipakkausten kierrätysaste kasvoi viime vuonna maltillisesti

Muovipakkausten kierrätysaste kasvoi viime vuonna maltillisesti

Pantittomien muovipakkausten keräysaste kasvoi 4,60 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 verrattuna.

Vuonna 2021 pantittomia muovipakkauksia saatettiin markkinoille yhteensä 127 800 tonnia. Niistä kerättiin kierrätykseen kaiken kaikkiaan 52 989 tonnia. Muovipakkausten keräysaste markkinoille saatetusta kokonaismäärästä oli siis 41,44 prosenttia. Keräysaste kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 4,60 prosenttiyksikköä. Keräysasteen kasvu oli budjetoitua hitaampaa.

Uuden laskentatavan mukainen kierrätysaste pantittomille muovipakkauksille oli vuonna 2021 yhteensä 23,70 prosenttia. Uuden laskentatavan mukaan uusiksi raaka-aineiksi kierrätettyjen muovipakkausten osuus lasketaan markkinoille saatetusta määrästä. Kasvua edellisvuoteen nähden tuli 3,83 prosenttiyksikköä.

Uusin keinoin kohti 50 prosentin minimikierrätysastetta

Vuonna 2025 muovipakkausten minimikierrätysasteeksi on määritelty 50 prosenttia. Tavoite on Sumin mukaan haasteellinen. 

 • Kierrätysastetavoite on mahdoton ilman kierrätysmäärän kasvua. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi
  tarvitaankin merkittävää kasvua keräysasteeseen sekä uusia menetelmiä kasvattaa
  kierrätystä, kertoo Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka.

Keräysmäärän kasvuun tuovat helpotusta lakimuutokset 1.7.2023 alkaen. Niiden mukaan muoville täytyy olla vähintään 1000 ekopistettä ja pakkausten kiinteistökohtainen erilliskeräys tulee lakisääteiseksi vähintään 5 asunnon kiinteistöissä.

Toinen merkittävä tekijä on lajittelulaatu 

 • Muovipakkausten erilliskeräyksen seassa on lähes neljännes sinne kuulumatonta materiaalia. Näistä
  epäpuhtauksista aiheutuu merkittävä lisäkustannus tuottajayhteisölle ja se
  hankaloittaa kierrätystä. Toivomme kuluttajien noudattavan lajitteluohjeita,
  sanoo Surakka.

Jatkossa myös muut pakkausmateriaalit muovin lisäksi ovat Sumille yhtä tärkeitä. Yhtiökokouksensa päätöksen mukaisesti Sumi jatkaa tulevaisuudessa itsenäisenä tuottajavastuuyhtiönä, joka kattaa kaikki pakkausmateriaalit. Muutoksen perusteella Sumi on jättänyt monimateriaali-tuottajayhteisöhakemuksen Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Lisätietoja:

Mika Surakka
toimitusjohtaja, Suomen Uusiomuovi Oy
+358 400 197 848
mika.surakka@sumi.fi