Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Uusia vaatimuksia tuottajille: Kertakäyttömuovi eli SUP (Single Use Plastics)

Uusia vaatimuksia tuottajille: Kertakäyttömuovi eli SUP (Single Use Plastics)

EU antoi kesäkuussa 2019 SUP-direktiivin (SUP = single-use plastics), jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ympäristön osalta painopisteenä on erityisesti vedet, sillä merkittävä osa rannoille kertyvästä muoviroskasta on kertakäyttömuovia. Lisäksi direktiivin tarkoituksena on muun muassa edistää kiertotaloutta.

Olemme tuottajayhteisönä tehneet jo vuosia töitä SUP-lainsäädännön parissa muiden sidosryhmien kanssa. Olemme olleet aktiivisesti vuorovaikutuksessa Suomen viranomaisten kanssa ja osallistuneet EU-komission työpajoihin Brysselissä.

Tuottajilta vaaditaan tarkkuutta – laki jo osittain voimassa

Tuottajavastuun mukaisten tuottajien on hyvä olla tarkka uusien vaatimusten ja ohjeiden suhteen, koska ne vaikuttavat yritysten toimintaan ja valintoihin. SUP-lainsäädäntö on nimittäin jo osittain voimassa. Maaliskuussa 2022 ympäristöministeriö allekirjoitti tiettyjen toimijoiden kanssa vapaaehtoisen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevan green deal -sopimuksen. Direktiivin voimaan saattamista jatkettiin antamalla eduskunnalle jätelain muuttamista koskeva hallituksen esitys syyskuussa 2022.​ Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen muutettuna 29.11.2022.

Seuraavia askeleita SUP-lainsäädännössä ovat

  • tuottajien kustannusvastuu kuntien SUP-roskien siivouksesta 2024
  • juomapakkausten korkin on oltava kiinteä osa pakkausta 1.7.2024 lähtien
  • juomapullojen keräysasteen on oltava kansallisesti 77 % vuonna 2025
  • PET-juomapulloissa on oltava uusiomuovia 25 % vuonna 2025.

Vuoden 2023 alussa astuu voimaan vaatimus SUP-asioiden yleisestä neuvonnasta ja viestinnästä. Yritysten täytyy tarkistaa, mitkä pakkaukset kuuluvat SUP-lainsäädännön piiriin. Tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Rinki Oy:n sivuilta löytyy SUP-opastuspaketti, jossa kerrotaan tarkemmin tulevasta raportointitarpeesta. SUP-maksut ovat kierrätysmaksuista erillinen maksu, ja se raportoidaan tuoteryhmäkohtaisesti. Ensimmäinen raportoitava vuosi on 2023, ja raportti täytyy tehdä vuoden 2024 alussa. Tiedotamme tarkemmin raportoinnista, kun lainsäädäntö ja ohjeistus valmistuvat.

SUP on osa tuottajavastuuta ja siten myös osa Sumin toimintaa. Autamme mielellämme yrityksiä luovimaan tässä uudessa toimintaympäristössä.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Peter Rasmussen
peter.rasmussen@sumi.fi
p. 050 434 5827