Siirry suoraan sisältöön

Sumi Oy

Sumi Oy on pakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata noin 4000 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi-ja kartonki sekä puupakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Etusivu » Ajankohtaista » Yritysten pakkausjätteet erilliskerättävä – SUM laajensi palvelutarjontaansa

Yritysten pakkausjätteet erilliskerättävä – SUM laajensi palvelutarjontaansa

Heinäkuun 2022 alusta alkaen yritysten on pitänyt lajitella erilliskeräyksenä pakkausjätteensä. Muutoksen taustalla on uusi jäteasetus, jonka mukaan erilliskeräyksen velvoite laajenee.

Yrityksille muutos tarkoittaa sitä, että niiden pitää lajitella mm. muovi-, paperi- ja kartonkipakkausjätteensä erilliskeräyksenä kierrätykseen. Erilliskeräys pitää järjestää, jos näitä jätelajeja syntyy viikossa vähintään viisi kilogrammaa. Myös lasi- ja metallipakkausjäte pitää lajitella erilliskeräykseen, jos niitä syntyy viikossa vähintään kaksi kilogrammaa.

Velvoite koskee jokaista yrityskiinteistöä, joka sijaitsee taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella. Yritys voi järjestää erilliskeräyksen yhdessä muiden samassa kiinteistössä toimivien yritysten kesken.

Sumi on kehittänyt uuden keräysmallin yhteistyössä jätehuoltoyhtiöiden kanssa muovipakkausten erilliskeräyksen helpottamiseksi erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Palvelumalli saatiin maaliin nopealla aikataululla, josta kiitos yhteistyökumppaneille.

Uusi malli mahdollistaa sen, että yrityksissä, joissa syntyy vain pieni määrä muovipakkauksia, joita ei kannata erilliskerätä eri muovilajeihin, ne voidaan kerätä yhteen ja samaan hakuerään. Energiajätteeseen muovipakkaus ei enää kuulu. Heinäkuun alusta lähtien SUMin terminaalit ovat ottaneet vastaan uuden ohjeen mukaisia yhdessä kerättyjä muovipakkausjätteitä, kuten muovipakkauksia ja -kääreitä, styrox-pakkauksia tai myynti- ja kuljetuspakkauksia. Myös jätehuoltoyhtiöt voivat tarjota tällaista palvelua asiakkailleen.

Laaja terminaaliverkostomme palvelee ympäri Suomea ja sen löytyy helpoiten verkkosivultamme www.sumi.fi/kartta

”Keräys on lähtenyt hyvin käyntiin ja ensimmäisiä eriä terminaaleille on jo tullut. Odotamme mielenkiinnolla keräysmäärien kasvua”, Katja Laitinen sanoo.

Yhdessä kerättävien muovipakkausten käsittelyohje löytyy SUMin verkkosivulta:

Ohje muovipakkausjätteen käsittely yrityksissä

Tarkka lajittelu helpottaa kierrätystä ja säästää samalla yritysten kuluja

Uusi velvoittava erilliskeräysvaatimus tukee kierrätystavoitteen saavuttamista. Muovipakkausten keräys- ja kierrätysmäärien pitää kasvaa sekä yrityksissä että kotitalouksissa.

Jätteen laadulla on suuri merkitys kierrätysmahdollisuuksien kannalta. Siksi Sumi ja jätehuoltoyhtiöt kannustavat yrityksiä lajittelemaan mahdollisimman tarkasti ja tarjoavat tähän opastusta.

”Jos yrityksessä syntyy suuria määriä kierrätettäviä pakkauksia, kuten kalvomuovia, kanistereja tai suursäkkejä, ne kannattaa lajitella erikseen. Tarkasti lajiteltu erä muovipakkausjätettä voi alentaa jätteen kuljetusmaksua tai siitä voi saada hyvityshinnan”, kertoo Laitinen.

Lisätietoja:

Katja Laitinen, Sumi Oy

+358 50 407 3959